1979 yılında doğdu.


Çağrı Saray

3 Hikaye – 3 Anlatı: Kırmızı Oda: Sekanslar

“Kırmızı Oda” (2004), “Bekleme Odası v1” (2009) ve “Kayıp Oda” (2011) isimli işler, sondan başa doğru ilerleyen tek bir senaryonun parçaları niteliğindedir ve güncel sanat alanına dair desen, resim, video, fotoğraf ve enstalasyon gibi mediumlarla üretilmiş çok katmanlı bir projedir. 3 farklı hikaye ve 3 farklı anlatısallık üzerine kurulu olan üçleme, kendi içlerinde bölünerek bu işlerin ara katmanlar niteliğinde olan “Kırmızı Oda: Sekanslar” (2005), “Işıksız Oda” (2007) ve “Bekleme Odası v1” (2009) gibi işlerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Proje, “film”in temel yapı taşları olan senaryo, görsel, ses gibi elemanların eksiltilmesi, eklemlenmesi ve dönüştürülmesiyle ortaya çıkmıştır ve sinemasal anlatının sunduğu olanakları, senaryo temelli olan işlerin üretilmesi için bir yöntem olarak kurgular. Bu dönüşümlere parallel olarak hem içeriksel hem de yapısal farklılıklar barındırır. Çekim senaryosu da Çağrı Saray tarafından yazılmış olan proje, edebiyat alanına dair açık göstergeler taşımasından dolayı sistematik olarak edebiyat alanına dair belli yapıtlara da referanslar verir. Senaryonun ve bu senaryoya bağlı üretimlerin tümü, içerik bağlamında Çağrı Saray’ın işlerinde ve üretim dizgesinde odaklandığı kimlik, kişisel tarih ve bellek gibi kavramlarla ilişki içindedir.

Sergiler

Sanatçı, Çağrı Saray, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2004 yılında aynı fakültenin yüksek lisans programını, 2007 yılında ise Sanatta Yeterlik programını bitirdi. 2007’den bu yana çalıştığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde halen Doçent olarak görevine devam etmektedir. 2001’den bu yana “Eksilen Zaman” (2015, İstanbul), “Gri Koridor” (2013, Paris) ve “Bellek Kutuları-1” (2001, İstanbul) sergileri dahil olmak üzere 10 kişisel sergi gerçekleştiren Saray’ın işleri “Kopuşlar ve Kavuşmalar” (2014, Kuad Galeri, İstanbul), “3.Uluslararası Çanakkale Bienali” (2012, Çanakkale, Türkiye) ve “Ateşin Düştüğü Yer” (2011, İstanbul) dahil olmak üzere 80’in üzerinde yurtiçi ve yurtdışı karma ve grup sergilerinde yer almıştır.