1980 yılında Bursa' da doğdu.
İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

2001,Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi, BA

Murat Balcı

“Kendimi bildim bileli Türkiye’de eğitim, iki siyasi irade arasında gidip gelir; Muhafazakar, dindar ve Kemalist-Milliyetçi siyasi iradeler. Dolayısıyla eğitim materyalleri, müfredatı ve yönetmelikleri, egemen siyasi iradenin keyfine göre eksiltilerek ya da şişirilerek yeniden hazırlanır. Biri, yeni yorumlardan “Papa Francis” örneğinde olduğu gibi din ve bilim arasında uzlaşı, ahenk oluşturmaya çalışmak yerine, bilimsel gerçekleri dini öğretilere ters düştüğü durumlarda yalanlayan ve hatta “çürütülmüştür”, “bilimsel değildir” gibi iddialarla yok sayan, diğeri ise cumhuriyet ilkeleri ve inkılaplarının ötesinde bir yenilik göremeyen ve beklemeyen, onun yerine “Tek Adam” kurtarıcılığının rüyalarına sığınmayı tercih eden siyasi yaklaşımdır. Ben de öğrenciliğimden öğretmenliğime uzanan süreçte tanık olduğum, maruz kaldığım ve öğrencilerimi maruz bıraktığım çatışma halindeki bu ikili değer sistemine ilişkin “sahte buluntu” bir matbu nesne ürettim.”