20'sinden Sonra

  • Tarih: 20 Ocak 2017 Cuma - 01 Mart 2017 Çarşamba

Farklı sanatçıların kişisel projelerini sergilemeyi sürdüren Mixer Açık Depo'da, Burak Kabadayı’nın ’’20’sinden Sonra’’ isimli projesi yer alıyor!

İstanbul’un Kuzey Ormanları’ndaki köylerden birinde gerçekleştirilen biyolojik kömür üretim sürecinin kayıt altına alınmasıyla ortaya çıkan proje, tek bir ağaçtan yola çıkarak hammaddeden ürüne dönüşme halinin aşamalarına tanıklık ediyor. Sanatçı, analojisini ağacın hikayesi üzerinden kurgularken, temsil edilenin izlerini sürüyor.

20’sinden Sonra; bir bütünün parçalanmasıyla kendiliğinden çıkıp; kendisi olmayanın aracılığıyla ilk halini temsil edebilme durumunu ortaya koyuyor

Bu durum; kendisi ile oluşturulan parçalarının, başka bir kendilik hali üzerinden bir izdüşümü.

Proje; ağacın içinde bulunduğu ortamla ilişkili olarak, her parçanın kendi varlığını ayrıca tanımlamasıyla, parçaların toplamının bütünden uzaklaşmasını izliyor; Temsil edilenin doğal alanının içerisindeki durumunu baz alarak, geçirdiği dönüşümü gerçekliğinden koparmadan başka bir alana – dışarıya - taşıyor. 

20’inden sonra; proje sırasında oluşan diyaloglar, deneyimler ve izlenimlere dair bir fragman sunmaktadır.