Grid

Mixer’in yeni sergisi “Grid”, çalıştığı düzlemi eşit parçalara bölen, bu parçalarla bütün arasında ilişki kuran, gridi kuralları ve sınırları belirleyen bir şablon olarak ele alan sanatçıların işlerini bir araya getiriyor.