ART102

  • Tarih: 09 Kasım 2017 Perşembe - 07 Aralık 2017 Perşembe
  • Yer: BÜMED Atatürk Salonu

Mixer ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) geçtiğimiz Ocak ayında ART101 ile başladığı sanat seminerlerine ART102 ile devam ediyor. Seminerler, Türkiye ve Dünya’dan medya sanatları ile çağdaş sanatın 1950’lerden günümüze uzanan çizgisine dair Osman Erden ve Ebru Yetişkin eğitmenliğinde gerçekleşecek.

PROGRAM

9 Kasım Perşembe/ 19:00-21:00

Osman Erden ​​

1950'lerden 80'lere: Çağdaş Sanat Bize Ne Anlatıyor?

1950’li yılların sonlarına doğru modern sanatın yenilikçi özelliğini kaybetmeye başladığı görülür. İlk önce İngiltere daha sonra ABD’de ortaya çıkan, Andy Warhol’un sürüklediği Pop Art akımı ile sanat tarihinde artık başka bir dönem söz konusudur. Çağdaş sanat alanı, 1960’lı yıllar ile birlikte gerek ifade biçimlerindeki farklılıklarla gerek içerik olarak çeşitlenmeye başlar. Yoko Ono’nun, Carolee Schneemann’ın performansları, Almanya’da geçmişe karşı beyaz bir sayfa açan ZERO’nun ortaya çıkması, ABD’de sanatçıların bir araya gelip Sanat Emekçileri Koalisyonu’nu kurarak kurumsal eleştiriyi çağdaş sanata sokmaları ve teknolojinin sanatın temel malzemelerinden biri olmasının ilk örnekleri karşımıza çıkar. 1970’li yıllarda ise kavramsal sanatın, vücut sanatının, yeryüzü sanatının örnekleri görülmeye başlanacaktır. 1970’li yıllar aynı zamanda feminizmin çağdaş sanata doğrudan yansıdığı yıllardır. Bu seminerde çağdaş sanatın 1950’lerden 1980’lere nasıl bir çizgi izlediğine değinilecektir. ​

---

16 Kasım Perşembe​ / 19:00-21:00

Osman Erden

1980'lerden Günümüze: ​Çağdaş Sanat Bize Ne Anlatıyor?

1980’li yıllar İngiltere’de Thatcher’ın, ABD’de Reagan’ın iktidarda olduğu, ekonomide serbestlik kültürel alanda ise muhafazakarlığın moda olduğu bir dönemdir. Bu durum çağdaş sanatta da karşılığını bulmuştur. Sanat siyasi muhalefet için güçlü bir alandır. Eşcinsellik, AIDS, tüketim kültürüne karşı duruş bu dönemin en belirgin konularındandır. Sanatçıların bir araya gelerek ACT UP! gibi inisiyatiflerle örgütlenip siyasi mücadele içine girmesi bu dönemin önemli olaylarından biridir. Robert Mapplethorpe’un fotoğrafları, Keith Haring’in grafitileri, bir eylem grubu olarak Guerrilla Girls’in ortaya çıkışı bu döneme rastlar. 1990’lı yıllar ile birlikte Félix González-Torres’in ilişkisel estetik kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek olan sanatı, İngiltere’de Charles Saatchi’nin kurduğu, sansasyon peşinde koşan Genç İngiliz Sanatçılar grubu, kitsch estetiğinin peşinde koşan Jeff Koons ön plana çıkarlar. Aynı dönem küreselleşmenin gemi azıya almasıyla birlikte moda olan bienaller dönemidir. Bu seminerde Türkiye’den de örnekler verilerek, 1980’lerden günümüze çağdaş sanatın nasıl bir çizgi izlediğine değinilecektir.

---

30 Kasım Perşembe / 19:00-21:00​

Ebru Yetişkin

Unutulmayanlar I: Dünyada Medya Sanatları

---

7 Aralık Perşembe / 19:00-21:00

Ebru Yetişkin

Unutulmayanlar II: Türkiye’de Medya Sanatları​

Çağın bilgisayar ve medya teknolojileri kullanılarak üretilen yeni medya sanatını ele alacak bu oturumlarda medya teorisyeni ve küratör Doç. Dr. Ebru Yetişkin, günümüz sanatının bilim, politika, felsefe ve teknoloji ile içi içe geçen yönleri hakkında iki haftalık bir seminer verecek. Seminer serisinin ilkinde dünya çapında ses getirmiş sanatçıların eserleri, ikinci seminerde ise Türkiye’de üretim yapan medya sanatçılarının çalışmaları keşfedilerek, dünyanın en önemli medya sanatı etkinliklerinde yer verilen önemli eserler paylaşılacak ve tartışılacak. ​

---

Ebru Yetişkin Hakkında: Bilim, sanat, teknoloji ekseninde çalışan ve yeni medya kültürünü eleştirel bir yaklaşımla inceleyen bir araştırmacıdır. Yetişkin 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV-Sinema bölümünde lisans eğitimini aldı. Daha sonra Université Louis Pasteur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin “Bilim, Teknoloji ve Toplum” programında ormansızlaştırma meselesine odaklanarak bilimin popülerleştirilmesi ve bilimsel verilerin politika üretim sürecindeki kullanımı ile ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Doktora araştırmasının bir kısmını burslu olarak Paris’teki Ecole Nationale Supérieure des Mines – İnovasyon Sosyolojisi Merkezi’nde ve Palais de Tokyo Müzesi’nde Bruno Latour’un danışmanlığı altında yürüttü. 12 yıldır İTÜ’de öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına devam eden Yetişkin, “Sosyoloji”, “Medya ve Toplum”, “Günümüz Sanatı” derslerini veriyor. Işık Üniversitesi’nde ise yarı-zamanlı olarak “Çağdaş Sanat, Bilim ve Teknoloji”, “Enformasyon Toplumu ve Toplumsal Yaşam” derslerini verdi. New York Üniversitesi ve Inholland Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Yetişkin, Türkiye’de disiplinler ötesi araştırma ve eğitim çalışmalarının gelişmesine aracılık ediyor.

Osman Erden Hakkında: Osman Erden 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat Tarihi okudu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında “Nasyonal Sosyalizmin Alman Sanatına Yansıması” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. “Türkiye’de Güncel Sanat Alanını Şekillendiren Unsurlar” başlıklı teziyle doktorasını aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görevini sürdürüyor. UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi’nin 2008-2011 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini, 2011-2014 yılları arasında başkanlığını yaptı. 2016’da Modern Sanatın Kısa Tarihi adlı kitabı yayınlandı.

Katılım Bedeli 

BÜMED Üyeleri: 400TL

Misafir: 500 TL

*Seçmek istediğiniz 2 seansa katılım sağlayabilirsiniz. 2 seans için üye katılım bedeli 200 TL, misafir katılım bedeli 250 TL’dir.

Etkinlik mekânı: BÜMED Atatürk Salonu

Bilgi ve kayıt: kurs@bumed.org.tr / 02123595813