8 Maddede Günümüz Sanatçılarının En Çok Takip Ettiği İsimler

Günümüz sanatçılarının eserlerini sergilerden veya bazı sanal platformlardan takip ediyoruz. Peki onlar kimleri takip ediyor? Berkay Buğdanoğlu, Murat Han Er, Merve Üstünalp, Gülşah Bayraktar, Nagehan Kazancıgil, Emir Uçkan, Sedat Ayhan ve Gülcan Şenyuvalı gibi aktif olarak üreten günümüz sanatçılarına üretimlerinin mutfağını oluşturan süreçte kafa yordukları, kendilerine dair bir şeyler buldukları başlıca sanatçıları sorduk.

 

Starn Kardeşler

kaynak: bit.ly/1Up23wb

Yeni icatların ve keşiflerin peşinde koşan bu kardeşler, kendilerinin keşfettiği baskı yöntemleriyle stüdyolarında ya da dışarıda, resimsel ve heykelsi bir tavırda oluşturdukları kavramsal çalışmalarını biçimle buluşturuyorlar. Murat Han Er’in sıkı takip ettiği çok sayıdaki sanatçıdan sadece birkaçı.

 

Ashley Wood

kaynak: bit.ly/1O03Y5m 

Kendine özgü estetiği içersinde aynı anda eğlenceli, korkunç, seksi ve karanlık olabilen adam. Hem teknik hem de estetik açıdan çağdaş illüstrasyonu tanımlamakta olan insanlardan biri. Berkay Buğdanoğlu’nun sıkı takip ettiklerinden biri.

 

Gülsün Karamustafa

kaynak: bit.ly/1O040tU

Kendine özgü anlatımı ve kullandığı malzemeler, bizim coğrafyamızı anlatması, kimliğe, içinde bulunduğumuz kültüre ve bu kültürün birey üzerinde yol açtığı baskılara değinmesi, Merve Üstünalp’i etkileyen nedenlerin başında geliyor. 

 

Gregory Crewdson

kaynak: bit.ly/1LNuDQD

Gregory Crewdson’un birazdan birbirine bağlanacak olan parçalardan oluşan, donuk ve huzursuz anlatı kurgusu Sedat Ayhana hep çekici gelmiş. İşlerin hikayelerini kendi zihninde tamamlama şansı elde ediyor.

 

Yaşam Şaşmazer

kaynak: bit.ly/1ik29UF

Özgün ve anlatımcı tavrının yanı sıra, kimlik ve kültüre ait kodları toplumsal roller üzerinden eleştiriyor olması ve bunu yalın bir dille izleyiciye aktarması Gülcan Şenyuvalı için çok cezbedici nitelikte.

 

Marc Quinn

source: bit.ly/1LNubBU

Özellikle görmezden gelineni veya rahatsız olunanı eserlerine taşıyan sanatçının güzellik tabularını sarsması alışılagelmiş bir yaklaşımı bozuyor. Bu yüzden Nagehan Kazancıgil’in güçlü bir favorisi.

 

Zahit Büyükişliyen

kaynak: bit.ly/1LNuDQD

Emir Uçkan, Zahit Büyükişliyen’in doğayı betimlerken kullandığı organik, geometrik ve grafiksel imgelerin kendi sanatsal görüşü ile paralellikler içerdiğini düşünüyor.

 

Ramazan Bayrakoğlu

kaynak: bit.ly/1EDomXW

Gülşah Bayraktar’a göre, malzeme ve yapıtın işlenme biçimindeki incelik, detaycılık ve sabır Bayrakoğlu’nun çalışmalarında dikkat çekici bir dil oluşturuyor. Ayrıca inanarak üretiyor olması da takip için iyi bir sebep.