Açılın Ben Sanatçıyım.

Merak ediyorum da başka bir kelime var mıdır ki, yaşadığı anlam kayması sebebiyle hem pozitif hem negatif tanımlamalar içerisinde var olsun? Hızımı alamayarak devam ediyorum, bir de bu durum tek bir kavram üzerinden gerçekleşsin?
 
Sanat icra eden bir kişi için ne kadar da haklı görülür sahip olduğu 'ego'. Sanatçının olmazsa olmazı, ıssız bir adaya düşse yanına alacağı üç şeyin demirbaşıdır. Hep bir yanına yaklaşıp "Ben sizin işlerinizi çok beğeniyorum" dediğinizde ettiği teşekkürün ardında sanki içinden geçirebileceği "Sen beğensen ne olur, beğenmezsen ne olur." cümlesinin tedirginliği, bunu yüzünüze karşı söylese bile -varsın söylesin, adam sanatçı beyler- mazur görme durumu, demez ise de kurulan "Sanatçı olmasına rağmen sıfır ego" cümlesi.
 
Artık 'birey'selliğinin ötesine geçen sıfatının yargılanmaya hak görülen merkez kuvveti. Bu merkez kuvvet birçok sanatçıyı da içine çekmekte ve ortaya koyduğu karizmatik benliğinin sanatını daha değerli kıldığı yanılgısına düşürmektedir. Hâlbuki kendince bir takım problemlerinin olduğu bu dünyayı, yaşamını anlamlandırma çabalarının bir sonucu değil miydi meydana getirdiği eserleri; kendi varlığını anlamlandırma biçimi? Sadece başka bir şey yapmak elinden gelmediği için üretmiyor muydu? Ne zaman o ulaşmak istediği sonsuzluğa giden yolun tanınmaktan -çokça kişi tarafından tanınmaktan- ve buna neden olacak şey olarak da sanatından önce gelen 'ün'ü olacağına karar verdi?
 
Artık içeridekileri kusabiliyor olmanın hissettirdiği tatmin değil, yarattığı şey aracılığıyla okşanılmak istenen, takdir edilmek istenen benlik ve o takdir için kitlelerin kucağında büyümesi göze alınmış bir sanat.

 

 

Tarih 3.1.2013

Etiketler: Ego, sanatçı, kimlik