Mixer Sanatçı Gelişim Seminerlerinin İlk Günü Nasıl Geçti?

Kariyerinin başındaki sanatçılar için bir platform olma görevi üstlenen Mixer, alanındaki deneyimli kişileri ve sanatçıları bir araya getirerek birbirlerinden öğrenebilecekleri ve çeşitli konularda kendilerini geliştirebilecekleri bir dizi seminer ve kişisel gelişim eğitimleri planladı.

Geçen yıl Ekim ayında başlanılan Mixer Öğrenme Programları kapsamındaki Sanatçı Gelişim Seminerleri’nin ilk oturumu geçen hafta Sanat yöneticisi ve küratör Su Başbuğu, küratör ve sanat yazarı Mehmet Kahraman ve sanat yöneticisi Saliha Yavuz’un katılımı ile gerçekleştirildi.

Oturumun ilk kısmında sanatçının tanımı ve sanatçının kendi kişisel gelişimini belirtebileceği dokümanları nasıl hazırlayacağı üzerine bir bilgilendirme çerçevesinde gidildi. Bir sanatçının mezun olduktan sonraki süreçte sanatçı olarak kariyerinin devamlılığının göstergesi olarak kabul edilen portfolyonun içerik olarak nasıl hazırlanacağı konusunda tek taraflı bir söyleşiden çok katılıma açık bir tartışma platformu çerçevesinde durum değerlendirilmesi yapıldı.

Portfolyonun içinde neler olmalıdır;

·         Cv – biyografi

·         Artist statement (Sanatçı Manifestosu)

·         İşlerin profesyonel reprodüksiyon fotoğrafları

·         Basında çıkan haberler

Portfolyo içerisinde yer alan Artist Statement kavramı da tartışma konularından biriydi.Tartışmalar sonrasında, sanatçının bir açıdan üretim pratiğini hangi konular çerçevesinde geliştirdiğine dair fikir veren Artist Statement metninin portfolyoda yer alması gerektiği sonucuna varıldı. Çünkü portfolyo içerisinde yer alan biyografi kısmı sanatçının gelişimi hakkında fikir veriyor olsa bile artist statement’ın sanatçının neden ve ne için ürettiğini belirtmesinin önemi vurgulandı.

Oturumun ikinci kısmında sanatçının Galeri – Müze – Küratör ilişkisine dair fikirler tartışmaya açıldı. Bir sanatçının eğer ki bir galeri ile çalışıyorsa öncelikle o galerinin web sitesini inceleyip sonrasında da fiziksel olarak o galeriyi ziyaret etmesinin vereceği kararlar açısından önemli olduğu belirtildi. Sadece galerilerin sanatçıları değil, sanatçıların da galerilerini özenle seçmelerinin gerekliliklerinden bahsedildi. Sonraki süreçte ise eğer ki o galeride sergi yapmak gibi bir planı var ise doğrudan galeriye portfolyosunu göndermek yerine belirli kavramsal çerçevesi olan ve bu kavramsal çerçeveyle ilişkili işlerin gösterildiği bir dosya hazırlanıp galeri ile paylaşılırsa daha iyi sonuçların alınabileceği düşünceleri konuşmacılar tarafından sanatçılarla paylaşıldı.

İkinci oturumun konusu ise “Disiplinlerarası Sanat Eğitimi: Uluslararası Oluşumlar” oldu. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ilgım Veryeri Alaca ve öğrencisi Elif Baykal liderliğinde gerçekleşen seminerde uluslararası yayın, konferans, burs ve destek, proje ve konuk sanatçı programlarının öneminden bahsedildi.

Seminerde bu oluşumların neden önemli olduğuna da değinildi. Yayın yapmanın prestij meselesi olduğu kadar yayınları takip etmenin de sanatçının ruh ve beyin olarak beslenmesi için önemli olduğu ve bu yayınları sadece sanatçıların değil, koleksiyonerler, sanat tarihçileri ve müze direktörlerinin de takip ettiğinden konuşuldu. Bu durumun sanatın ulaşılabilirliğini artırması ve bu yayınların genelde sanat, trendler ve sanat dünyasını şekillendiren önemli etkinlikler hakkında bilgi verici olması sonucu sanatçıların zamanlarının gerisinde kalmadıklarına işaret edildi.

Konferansların yeni şehirlerin müzelerini, kültürel enstitülerini ve sanat dünyalarını keşfetmek için ve bu süreçteki etkinlikler sayesinde yeni kişilerle tanışma ve dünyanın her yerinden kişilerle bilgi ve deneyim paylaşma şansı açısından önemi konuşuldu. Katılımcı sanatçılar bursların ve uluslararası sanat projelerinin sanatçının kariyerinin gelişimi için öneminden ve önlerinde çok önemli yeni kapılar ve yeni projeler açabileceğinden bahsettiler. Bir diğer fikir paylaşımı ise konuk sanatçı programlarının yeni bir kültürde yaşamak ve eserler üretmek için büyük bir şans olması ve bu sayede sanatçıların günlük hayatın baskı ve alışkanlıklarından uzakta özel bir kültürel ve coğrafik ortamda yaratıcı işlerini sürdürebilir, yeni insanlarla tanışabilir ve fikir alışverişinde bulunabilir oluşu hakkında oldu.

Seminer sonucunda Türkiye’de birbirimizle yeterince bilgi paylaşımında bulunmadığımız sonucuna varıldı ve Mixer’in bu konuda ilk adımları atabileceği ümidiyle seminer sonlandırıldı. Aşağıda seminerde bahsedilen bazı önemli kaynak/kişi/kurumların bilgilerine ulaşabilirsiniz. Biz sanatçılara yönelik seminerlerimize devam edeceğiz, ileriki seminerlerde de görüşmek üzere!

Yayınlar: Art Journal, Art News, Design Journal, Digital Creativity, Third Text, Web of Knowledge, World Cat

Konferanslar: CAA (College Art Association), FATE (Foundations in Art: Theory and Education), SGCI (Southern Graphics Council International), ECER Conference (European Educational Research Association Conference)

Burslar ve destekler: Step Beyond, Turkish Cultural Foundation, Art Deadlines, Konsolosluklar, Tandem Cultural Exchange Program

Projeler: EU (European Union), Cultural Contact, Unesco

Konuk Sanatçı Programları: Transartists, Res Artis

Bilgilenmek için üye olunabilecek listeler: Mondaynews, jiscmail, e-flux