Mixer Sanatçılar için İletişim Atölyesi Üzerine

Mixer İletişim Atölyeleri eğitmenleri Merve Ünsal ve Özge Ersoy atölyeler hakkındaki deneyim ve gözlemlerini bizlerle paylaştı. Keyifli okumalar…

'Mixer Sanatçılar için Gelişim Atölyeleri' kapsamında İletişim Atölyesi’ni oluştururken, sanatçı, yazar, küratör gibi farklı roller üstlenen kişiler olarak üretimimizi sözlü ve yazılı şekilde ifade etme yöntemlerini tartışmaya açma ve bu becerilerimizi konuşarak geliştirme düşüncesinden yola çıktık. Bilgi aktarımından ziyade birlikte tartışabileceğimiz bir ortam yaratan atölyeye on üç kişi katıldı. Katılımcı sanatçılar farklı mecra ve sanatsal yaklaşımlara sahip oldukları için, heterojen bir ortam kendiliğinden oluşmuş oldu. Bu heterojenlik de konuşmalarımızın çeşitliliğinin grupta temsil edilmesini sağladı.

Atölye başlamadan önce katılımcılardan birer niyet mektubu istedik; atölye süresince uygulamalı çalışmalara devam ettik. Gerek sözlü gerek yazılı olarak yaptığımız egzersizlere kendimiz de katılarak, kendi yazılarımızdan da örnek vererek, kendini ifadenin devam eden bir süreç olduğunu ve kariyerlerimiz boyunca evrileceğini vurgulamaya çalıştık.

Üç seanstan ilkinin İMÇ'deki 5533 işbirliğiyle olması, sanatçı inisiyatifi olan 5533'ü bu gruba tanıtmanın ötesinde, sanatçı inisiyatiflerinin, sergi yapılabilecek mekanların nasıl işleyebileceği üzerine düşündürerek ve oradaki işleri de uygulamalı çalışmaların birer parçası haline getirerek, üretim üzerine olan araştırmamızı çeşitlendirmeyi amaçlıyordu.

İlk hafta, katılımcılardan kendilerini üç dakika içinde tanıtmalarını isteyerek sözlü anlatım örneklerini değerlendirdik. Lara Ögel'in 5533'te sergilenen bir işinin yakın okumasını birlikte yaparak da işler hakkında konuştuğumuzda nelere öncelik verdiğimizi tartıştık. İkinci hafta, bir galeri ve iki kar amacı gütmeyen kurumun basın bültenlerini karşılaştırmalı olarak inceledik; kurumsal vizyonlarla sanatçıların üretimleri arasındaki bağın yazılı olarak nasıl kurulabileceğini irdeledik. Üçüncü hafta, birlikte iki galeri sergisini gezerek hem sergi okuma tekniklerine değindik, hem de basın bültenlerinin sergi okumamızı nasıl şekillendirebileceğini tartıştık.

Tarih 20.6.2014

Etiketler: artist, communication, sanatçı, iletişim, atölye, workshop