Yakın Mercek - Güneş Bulut Yılmaz’ın Desenlerindeki Bireyler

Güneş' in desenlerine baktığımızda gördüğümüz, figürsel anlatımın, özellikle Batı sanatında öne çıkmış olan portreciliğin üzerinden yeniden oluşturulmasıdır. Bunu yaparken sanatçının kullandığı elemanlardan bazıları; kadrajlama, malzeme seçimi ve eleman seçimi oluyor.

Portrecilik, tarihsel açıdan Antik Roma'dan başlamış ve Batı sanatına uzanıp bir konu olarak gelişmiştir. Özellikle resim olarak değerlendirildiğinde, resmedilen kişinin bütün karakterini ortaya koymak ve onu kaydetmek amacını güder. Aristokrasi, ruhban sınıfı ve burjuvazi bu kaygılarla kendilerini resmettirmişlerdir. Resmedilen kişinin karakterini ortaya koymak için onunla ilgili nesneler içerik olarak, resmin teknik özellikleri (kullanılan renk, ışık, espas, üslup) önem taşır.

Sanatçının işlerini incelediğimizde göze ilk çarpan nokta, her işte kullandığı fazladan bir kadrajlamadır. Bununla desenlerin yapıldığı yüzeyin sınırlarından farklı bir alana kendi sınırlarını oluşturarak portre sanatını yeniden yorumlamasını vurguluyor. Bunu konu olarak incelersek, tarihsel olan portre konusunun karşısına kendi konusunu koyduğunu gözlemleyebiliriz.

Kadrajda gezinen, kütleliğini yitirmeye başlamış ve soyutlaşan bitki, saç, taş gibi doğal formlar ana odakta olması beklenen figürlerin yerini almaya başlıyor. Figürün iktidarını dağıtarak bireyin, kimliğin ne olduğunu, hangi toplumda olduğunu soruyor. Kullanılan malzemenin ( kurşun kalem ) de etkisiyle bu elemanlar artık yavaş yavaş hareket etmeye başlayarak yaşamsallığını ortaya koyuyor. Tam da bu noktada sanatçı yapmak istediğini, portre resmindeki soğukluğu sorunsallaştırıyor. Bu sorunsallaştırma, taktiksel bir araç olarak portre resminin kendi mizacını kullanarak uygulanıyor. Tam aksini uygulayıp bağıran formlarla, malzemeyle, nesnelerle bunu uygulamak mümkün olabilirdi. Ancak sanatçı sakince aynı anlayışı bükerek kullanıyor. Ortaya da başarılı bir biçimde yolu saptırılmış bir portre resmi çıkıyor. Bu portrelerde bireyin vurgulanması terkedilerek, bireyin neden vurgulandığını görüyoruz.

Güneş' in bu serisi sanatçının daha önceden oluşturduğu "Vesikalık Fotoğraf" adlı çalışması ile paralel bir yolda ilerliyor ve kendine mesele edindiği birey - iktidar, kimlik - aidiyet, toplum - doğa gibi ikililiklerin bir çeşitlemesi oluyor.

Güneş Bulut Yılmaz'ın diğer işlerini görmek için tıklayın...

Tarih 21.6.2014

Etiketler: desen, painting, individual, birey, iktidar, güç, aidiyet