Gözlemlenir Gerçekler

  • Tarih: 20 Ocak 2017 Cuma - 01 Mart 2017 Çarşamba
  • Yer: Mixer

Sanatçılar: Mutlu Aksu, Eren Bayrak, Irmak Canevi, Özcan Saraç, Ezgi Tok

Gerçeklik, algılanamayacak olguların algılanabilir hale dönüştürülme süreci olarak yorumlanabilir. Sergi, gerçeklik kavramının göreceliliği ve gerekliliği üzerine bir inceleme yaparken algı unsurlarının kendi içlerinde oluşturduğu referanslar bağlamında şekillenen gerçeklik kavramını sorgular.

Bu referans ekseninde ise mutlak olan, algı biçimlerinin devamlı çeşitlendiği ve uyarlandığı sistemsizliğin kendisidir.

Gözlemlenebiliri ölçümleme çabası; gözlemlenemeyenin sınırlarına ulaşmak isteyen hayal gücünün, kendini kavramsallaştırmasıdır.

Beş sanatçının farklı kişisel projelerinin yer aldığı sergide, Mutlu Aksu sürecin 'neyi, neye' dönüştürdüğü üzerine bakış açıları geliştirirken 'çoğaltma' ve 'çoğalma' üzerinden yola çıkarak doğal gelişim ile deneysel olanın dönüşme süreçlerini ortaya koyuyor.

Irmak Canevi kurguladığı denge oyunlarıyla, var olanın ötesinde saklı başka bir dünyanın mümkünlüğünü araştırırken, bir yandan da hafızanın gerçeklikle olan bağlantısını yorumluyor.

Özcan Saraç, gerçekliğimizin bir parçası haline getirdiğimiz veya getiremediğimiz unsurları betimleyerek 'insan' sisteminin geçerliliğine dair bir araştırma sunuyor.

Ezgi Tok, iki gerçeklik unsurunun karşılıklı birbirlerini değerlendirmesine aracılık ederek ölçen ve ölçülen arasındaki ilişkiyi yeniden ele alıyor.

Eren Bayrak, çoklu üretim için geliştirilen görsel algılama biçimlerini sorguluyor ve kitle iletişim araçlarının yansımalarına göre şekillenen görsel gerçekliğimizi farklı açılardan gözlemlememize olanak sağlıyor.