Güncel Sanat Ortamında Hibrit Oluşumlar

  • Tarih: 25 Ekim 2014 Cumartesi
  • Saat: 16:00

Konuşmacılar: Prem Krishnamurthy, Hamit Hamutcu 

Mixer'in The Built Environment sergisine paralel olarak düzenlenen etkinlikte P! New York'un kurucusu Prem Krishnamurthy ve Mixer'in kurucusu Hamit Hamutcu, hayata geçirdikleri karma mekanların oluşumu ve gelişimleri üzerinden tartıştılar. Etkinlik, sergiler, eğitim programları ve uluslararası bir düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla hem ticari birer kurum olan hem de kar amacı gütmeyen projeler yürüten, dolayısıyla da sınıflandırılması güç olan bu mekanların modern çağda nasıl konumlandırılacağı üzerine yoğunlaştılar.