1995 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, MA, 2017, Halen
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, BA

Ayşe Hilal Ateş

Yeryüzünde ve evrende geçmişte var olmuş hiçbir şeyin yok olamayacağına olan inanç, çürümeye ya da bir şeylerin bitmesine karşı koyma çabası sanatçının işlerinin temel niteliğini oluşturuyor. Nesneler ile kurduğu duygusal ve kişisel tarihine dayanan ilişkiyi ve nesnenin kendi var oluşunun bilimsel açıdan incelenebilirliğini bilimin yöntemleriyle araştırıp kendi disiplini olan sanatın yöntemleriyle sunuma hazırlıyor.

Sergiler

2017

Marmara Üniversitesi GSF. Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi, İstanbul, Türkiye

Genç Yeni Farklı 8, Zilberman Galeri, İstanbul, Türkiye

Marmara Üniversitesi GSF. 7.Uluslararası Öğrenci Trienali, Kare Sanat, İstanbul, Türkiye

Marmara Üniversitesi GSF. 7.Uluslararası Öğrenci Trienali, Russo Art Gallery, İstanbul,Türkiye

ArtBizTech, Bang.Prix, 42 Maslak, İstanbul, Türkiye

2016

Sınırlar Yörüngeler 18, Siemens Sanat, Depo, İstanbul, Türkiye