1965 yılında İstanbul doğdu.
İstanbul ve Londra'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mimarlık, Yüksek Lisans

Murat Germen

İnsanlar gün boyunca iktidar alanı olarak kullanıp suistimal ettikleri kenti gece vakti bir kenara iterler, günlük itiş-kakışın yorgunluğunu atmak üzere evlerine çekilirler. Artık sahne şehrindir, karanlık basmıştır ama kent mecazi anlamda ışık saçmaktadır. Aydın bir karanlığı tasvir eden bu fotoğrafların hangi zaman diliminde çekildikleri konusundaki olası muğlaklık, insanın geçiciliğine kentinse zamansızlığına dikkat çekmek üzere amaçlanmıştır.

 

Sergiler

2017

Printed '17 "The Multiplier Effect", Mixer, İstanbul

 

Türkiye, İtalya, Almanya, Birleşik Devletler, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Polonya, İran, Hindistan, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre ve Mısır olmak üzere birçok ülkede yer aldı.

Sanatçının üç yüzden fazla işinin baskısı uluslararası sanat koleksiyonerin yanı sıra,

İstanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi ve Torun, Polonya’daki Çağdaş Sanat Merkezi’nde de yer alıyor.