Mixer Açık Depo Seçkisi

  • Tarih: 21 Ekim 2015 Çarşamba - 22 Kasım 2015 Pazar

Sanatçılar: Sedat Ayhan, Armando Rabadán, İrfan Dönmez, Deniz Köse, Berkay Buğdanoğlu, Elif Özen, Işıl Arısoy Kaya, İrem Çetinor, Bedia Ekiz, Anıl Aydın

 

Mixer’de Açık Depo seçkileri devam ediyor!

Açık Depo adıyla gerçekleştirdiği son seçkisinde Mixer, farklı medyumları kullanarak çalışan sanatçıları bir araya getiriyor. Eserlerin her birinde bütünün kendisinin yanı sıra parçaları ve katmanları da ön plana çıkarken, sergi mikro düzeyde yeni bir sorgulama alanı da yaratıyor.

Simgesel düzenin kurucu öncülüğünden kaçmayı hedefleyen Sedat Ayhan, resimlerinde deforme olmuş yüzlerle bir tür hafıza oyunu yaratıyor. Berkay Buğdanoğlu, kendine has paslandırma tekniğiyle borsadaki dalgalanma verilerini resmine aktarırken, önceki çalışmalarından aşina olduğumuz mekana dair belirsizlik hissini, farklı bir yorumla bu kez bir ekonomi grafiği üzerinden sunuyor. Deniz Köse, linol baskı işlerinde algının kapılarını irdeliyor. Katmanlı yapıdaki ve bütünün parçalarının özerkliğini koruduğu çalışmalarında Köse, renk varyasyonlarını kullanarak izleyiciyi sınırın dışına çıkarıp öteki bölgeye geçirebilmeyi hedefliyor.

Mürekkep ve yağlı boyayı bir araya getiren Elif Özen, fotoğrafı andıran işlerinde mekâna hükmeden boşlukla yeni bir nefes alanı yaratırken, boşluğun getirdiği bilinmezlikle bir tür tekinsizlik duygusu da uyandırıyor. Dijital fotoğraf makinasıyla çalışan Işıl Arısoy Kaya’nın amacı çalışmalarındaki etkileşime izleyiciyi de doğrudan katmak. Sanatçı, kimliksiz bir metropol üzerinden yeni bir çevre yaratırken, fotoğrafı görmenin yeni yollarını da tanımlıyor. Kentte ve doğada insan olma durumlarını inceleyen Bedia Ekiz, çalışmalarında kentsel dönüşümün birey üzerinde nasıl bir erozyon yarattığını irdeliyor.

Şeylerin ardındaki görünmeyenin peşine düşen Armando Rabadán, yağlı boya çalışmalarında renkler ve kareler aracılığıyla pikseli andıran, farklı türden bir görüngü yaratarak yeni bir evren çiziyor. Soyut dışavurumculuk akımından etkilenen Anıl Aydın, hareket kabiliyetinin sürekliliğini deforme edilmiş formlar üzerinden araştırıyor. İrfan Dönmez, kimliğe dair herhangi bir görsel haline dönüşen ve yapısal anlamından uzaklaşan yüzü, söz konusu durumdan yola çıkarak derinliksiz ve uçucu bir tür yüzeye dönüştürüyor. Çeşitli akrilik boyalarla cam yüzeye uyguladığı çalışmalarını kumaşa transfer ederek malzemelerin geçirgenliğini, derinliğini ve geleneksel yüzey üzerindeki etkilerini araştıran İrem Çetinor, geleneksel tuval formunu sorguluyor.

Farklı disiplinleri bir araya getiren Mixer Açık Depo seçkisini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik Görseli: İrfan Dönmez, isimsiz (2014), tuval üzeri akrilik, 150 x 150 cm (detay)