Mixer Sezon Seçkisi '13

  • Tarih: 28 Haziran 2013 Cuma - 02 Ağustos 2013 Cuma

Mixer 2012 yılı ortalarında ana akım yapılanmaların sunduğundan daha geniş bir sanatçı ve izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlayan bir sanat mekanı olma düşüncesiyle yola çıktı. Alternatif bir platform olma iddiamızı dile getirirken, gerek sergilere dair gerek onlara paralel etkinliklerle çağdaş sanat ortamı için dinamik bir süreci de tetiklemiş olduk.

Bizler için de yoğun ve yenilikçi olan bu ilk sezonu sergi alanında ‘Mixer Sezon Seçkisi’ ve Açık Depo’da 'Aradaki Boşluk' kavramsal teması ile bir seçki oluşturarak temmuz ayında izleyicilerimizle buluşturmak istedik.

Mixer Sezon Seçkisi

Mixer sergi alanı için yapılan seçkide geçtiğimiz sezon içinde gerçekleştirilen sergilerden çalışmalar yer aldı, Ahmet Yavru, Beldan Sezen, Berkay Buğdanoğlu, Gümüş Özdeş, Hakan Kırdar, Kaan Küley, Melike Kılıç, Orhan Yıldız ve Yeşim Şahin’in çalışmalarına yer verildi.

Kasım 2012 itibari Mixer’de gerçekleşen sergilerde disiplinler arası birçok çalışma yer aldı. Sezona karma bir sergi olan ‘Bağlantısızlar’ ile giriş yapan Mixer, sonrasında kendi yapısına uygun olarak iki genç sanatçı Sibel Kocakaya ve Berkay Buğdanoğlu’nun solo sergilerini düzenledi. Ayrıca, sezon içerisinde iki küratörlü sergiye de ev sahipliği yaptı. Işık Gençoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan ‘Salt Soyut’ sergisi konu olarak modernizmin eleştirisini ve soyut sanatın kaygılarını ele alırken Nihan Çetinkaya’nın küratörlüğünü yaptığı ‘Benden ne istiyorsam onu yap’ adlı karma sergi, aşkın farklı hallerine dair anlatımlarını izleyicilerle paylaştı. Mixer, kendi sergi programı dışında kusurluluk temasına odaklanan 1. İstanbul Tasarım Bienali akademik programı ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Öğrenci Trienali sergilerine de mekan sponsoru olarak ev sahipliği yapmıştır.

Aradaki Boşluk

Mixer Açık Depo’da ilk defa bir kavramsal çerçeve içerisinde hazırlanan seçki farklı zaman dilimlerinde ve yeni temalar etrafında oluşturacak seçkilere de bir örnek teşkil etmektedir.

‘Aradaki Boşluk’ teması kapsamındaki çalışmaların bütünlüğü, öznenin temsil imgesinin ifadesi olmaktan çok anonim tüketim teknolojisinin bir metası haline geldiği post modern bir kültürdeki yapaylığı tanımlar.                            

Ayrıca Bilgi Çağı’nda her zamankinden çok daha fazla yapaylaştırılmış yaşamımız, günden güne imgelerin, sembollerin ve imajların manipülasyonu altına girmektedir. Bizim zamanımız diyor Derrida, “doğadan arındırılmış bir zamandır”. Bu arındırılmış zamanlar yaşamsal düzeyde kopukluklar yaratır. Bütünü anlamak için kendimizi her an bir mücadele ve boşlukları doldurma endişesinin içerisinde görmekteyiz.

Seçki'ye katılan sanatçıların işlerinden hareketle görsel ve işitsel algı mekanları, farklı görüş açılarının birlikteliği, kavramsal alanların inşası gibi birçok düşünce kümesini bir arada işlendi. Seçkide eserleri ile yer alan sanatçılar Annabelle Guetatra, Burçak Konukman, Cansu Gürsu, Denise Winter, Eda Gecikmez, Engin Konuklu, Erdal İnci, Giuseppe Lo Schiavo, Güneş Bulut, Kaan Bağcı, Laleh Torabi, ve Tansu Akmansoy'du.