Özcan Saraç

Röportaj: Selin Turam

 

‘’İşlerimin amacı direkt sonuçlara varmaktansa, katılımcılar arasında modüler düşünce alanları yaratmak. Cern araştırmalarını ele alalım, hedeflenen sonuçlara ulaşıncaya veya ulaşamayıncaya dek elde edilen veriler fizik dünyasında bir çok araştırmada, farklı kavramların da gelişiminde önemli rol oynadı.’’

 

İstanbul’da üçüncü kez işlerini görme fırsatını bulduğumuz Mamut Art Project 2016’dan sonra

“no.1 - 24 ‘>1 dna:chromosome chromosome:human:1:1:248956422:1 ref” adlı işin Mixer Sessions’da sergilendi.

İşlerinde genel olarak sorguladığın şeyler nedir?

 

Insanın, özellikle de günümüzde var ettiği ve başa çıkamadığı, kendi ve yaşadığı mikro sistemin sonunu getirmeye hazırladığı bir döngüde hapsolduğunu gözlemlerken, tüm bu problemleri bir sanatçı olarak tek tek işlemenin mümkün olmadığını kabullenmemle, kaynağa, yani insanın algısal bilinç seviyesine olan ilgim ve sorgulamalarım artmış oldu. Evreni bir sistem olarak ele alırsak ve bu sistem içindeki bu evrim düzeyinin henüz çok başında olduğunu gördüğümüz insanın, potansiyel olarak verebileceği hasarları düşünürsek, insanın evren yani sistem içindeki yerini aynı bir bilgisayar işletim sisteminde yer alan hatalı bir program gibi görmeye başlıyorum. O halde kişi şunu sorabilir, insanın var oluşu mantıklı mı?

 

 

Senin, bu sisteme ait bir varlık olarak bu soruları soruyor olma durumundaki çelişkiyi nasıl yorumluyorsun?

 

Bu sorgulamalardaki amaç bir öz-soykırım düşüncesi yaratmak değil, sadece sorgusal tezlerin sürekli gelişime katkısına olan inancım.

Programı güncellemek için öncelikle yeni sürüm taraması yapılması gerekiyor. Pozitif bilimlerle uğraşan tüm bilim, felsefe, sanat, matematik gibi konularda önemli işler üzerine çalışan bireylerin ve toplulukların varacağı ortak nokta sanırım, bilinç seviyesi gibi, tüm kavramların her zaman gelişime açık olduğu olacaktır.

 

 

Sistem güncellemesindeki zorluk veya çelişki nedir sana göre?

-En büyük hatanın büyük resme çekilen perde ve gündelik illüzyonal kavramların insan hayatına olan negatif etkileri olduğunu gözlemliyorum.


 

İşlerinde bu sistemin varlığına veya yeterliliğine dair ne kadar bir teşhiş yapabiliyorsun?

 

-Teşhiste bulunmaktansa, insanları sorgulamaya yöneltmek amacım. Olasılıkları düşünmeye davet ediyorum. İşlerimin amacı direkt sonuçlara varmaktansa, katılımcılar arasında modüler düşünce alanları yaratmak. Cern araştırmalarını ele alalım, hedeflenen sonuçlara ulaşıncaya veya ulaşamayıncaya dek elde edilen veriler fizik dünyasında bir çok araştırmada, farklı kavramların da gelişiminde önemli rol oynadı.

 

Gelecekte neler planlıyorsun?

Önümüzdeki günlerde kişisel ve karma sergilerde yer almak üzere ürettiğim bazı projeler var, onun haricinde Sistem projesini kısmen de olsa hayata geçirmiş ve denemiş olmanın oldukça faydasını gördüm.