Tzu Yin Ho | Koleksiyoner Röportajı

Art Stage Singapore 2016'da sergilenen Berkay Buğdanoğlu'nun Composite 2015 işini koleksiyonuna katan Tzu Yin Ho ile konuştuk.

'Composite 2015' by Berkay Buğdanoğlu’ and 'Terra Sensa-Anna' by Jeremy Sharma

Bize kısaca kendinizden ve sanata olan ilginizden bahsedebilir misiniz? Sanat koleksiyonunuzu oluşturmaya ne zamandan başladınız?

Eşim Tze Shiaw ile Singapur’da yaşıyoruz, ben mimarım, eşim de politeknikte öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Sanat koleksiyonumuzu oluşturmaya 2012’de başladık. Bir sanateserinin arkasındaki kavramsallık ve sanatçının yorumu öncelikle ilgimizi çekiyor. Koleksiyonumuzda fotoğraf, baskı, heykel, seramik ve karışık teknikten eserler mevcut.

Koleksiyonunuzdaki eserler ortak bir noktada, genel bir tema etrafında buluşuyor mu yoksa her birini tek başına mı değerlendiriyorsunuz? Şimdiye kadar koleksiyonunuza hangi sanatçıların eserlerini dahil ettiniz?

Koleksiyonumuzun genel bir tema ve kavram üzerine oluşturmuyoruz ancak eserlerin birbirleriyle buluştuğu ortak noktalar görmek mümkün. Doğanın ilham vericiliğini bu noktalardan biri olarak örnek gösterebilirim. Ayrıca koleksiyon dâhilinde işlerin hiçbiri figüratif değil ve genellikle hepsinin arkasından güçlü kavramsal bir doku var.

Singapurlu sanatçılara odaklanarak başlamış olsak da yabancı sanatçıların yeteri kadar ilgi uyandıran ve koleksiyonumuza uygun olan işlerine yer veriyoruz.

Koleksiyonumuzda Ho Tzu Nyen, Jane Lee, Robert Zhao, Jeremy Sharma gibi Singapurlu sanatçılar bulunuyor. Berkay dışındaki tek yabancı sanatçı ise Armen Agop. 

Berkay Buğdanoğlu’nun Art Stage Singapore 2016’daki Typhon serisi üzerine ilk izlenimleriniz nelerdi?

Beni ilk bakışta işlere çeken kompozisyon ve derinlik algısının, büyük ilgim olan geleneksel Çin manzara resimlerindekine gösterdiği benzerlikti. Sanatçıyla konuşmak üretim sürecini daha iyi anlamak, işlerin arkasındaki kavramsal boyutla içselleşmemi de sağladı

Berkay Buğdanoğlu’nun Composite 2015 işini ilk gördüğünüzde düşündüklerinizin ve hissettiklerinizin bu işi koleksiyonunuza ekleme sürecinize olan paralelliğini bize anlatabilir misiniz?

Geleneksel Çin resmini hatırlatmasının dışında, sanatçının ortaya koyduğu formu veriden (bu eserde borsa verilerinden) yola çıkan bir kavramsal süreç ile oluşturmasını beğendik. Bu yaklaşım koleksiyonumuzdaki bir diğer eser olan Jeremy Sharma’nın uzaydan gelen astronomik veriler ile yaratılmış “Terra Sensa” heykeli ile benzerlik gösteriyor.

Buğdanoğlu bu serisinde finans ve sanat arasında bir bağ kurarak çalışıyor. Borsa verilerini ve bunun grafik izdüşümlerini sanat pratiğinde kullanarak deniz manzaraları oluşturuyor. Sanat tekniklerinin başka disiplinlerden içerik ve materyallerle oluşturulması konusunda fikirleriniz neler?

Sanatın artık resim, heykel, kolaj gibi geleneksel disiplinlerle betimlenmesine gerek olmadığına inanıyoruz.  Üretirken geleneksel sınırlara meydan okuyan sanatçılara ve bu tarz işlere heyecan ve ilgi duyuyoruz.

Örneğin; koleksiyonumuzda bulunan Jane Lee’nin “Without Canvar- Verte” işi 2 boyut ve 3 boyut arasındaki ayrımı sarsıyor. Bu iki uç arasındaki gerginlik ve işin doğasındaki belirsizlik bizi etkilemişti.

Jane Lee- 'Without Canvas- Verte'

Kültürün sanat eserleri üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanat eserleri arasında kültürel farklılık olduğundan bahsedebilir miyiz? Türkiye’den başka sanatçıları takip ediyor musunuz?

Küreselleşme çağında sanatta iki farklı kültürün etkisi olduğunu düşünüyoruz:

Öncelikle ülke ve medeniyetler arasında yayılan "evrensel" olan, dünyanın neresinde olursa olsun içgüdüsel olarak algılanabilen ve takdir edilen kültür. İkincisi ise sanatçı kökenli, deneyimlerin ve ifadelerin yerel formlardan kaynaklandığı benzersiz bir kültür. İyi bir sanat eserinin hem evrensel hem de yerel kültürden beslenerek ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Örnek olarak koleksiyonumuzda bulunan Mısırlı ve Ermeni kökenli heykeltıraş Armen Agop’un "Untitled 108” işini verebiliriz.

Maalesef diğer Türk sanatçılara aşina değiliz. Bu yüzden Art Stage Singapore 2015’te Berkay’la tanışma şansı bulduğumuza çok memnunuz!

Armen Agop- 'Untitled 108, 2014'