Salt Soyut

  • Tarih: 22 Şubat 2013 Cuma - 24 Mart 2013 Pazar

Mixer, 22 Şubat- 24 Mart 2013 tarihleri arasında, 9 sanatçının “Salt Soyut” isimli grup sergisine ev sahipliği yaptı.

Funda Alkan, Yeni Anıt, Ahmet Duru, Eceşan Erdem, İsmail Anıl Güzeliş, Ahmet Sait Kaplan, Hakan Kırdar, Gülay Yaşayanlar, Orhan Yıldız’ın katılımıyla düzenlenen sergi, soyut sanatın güncel örneklerini biraraya getirerek, günümüz sanatında yeterli ilgiyi görmeyen soyut sanata odaklandı ve buradan hareketle Türkiye’nin modernleşmesi meselesine yeniden bakmayı hedefledi.

Bilindiği gibi soyut sanat, batı dünyasında modernizmin adeta bir icadı ve yeniliği olarak görülmekte ve gelenekselden modernliğe geçişteki dönüştürücü rolü geniş bir kabul görmektedir.

Sergi başlığındaki “salt” sıfatı, sanatta non-figüratife eğilimi, Soyut'u vurgulamak; kesin olarak figüratif yaklaşımlardan, “soyutlama”dan ayırmak için kullanıyoruz. Böylelikle daha net bir biçimde, hem sanatın kendi iç dinamiklerine hem de bu dinamiklerin toplumların sosyo-kültürel yapısını nasıl dönüştürdüğüne tanıklık edebiliyoruz.

Bu bağlamda, “Salt Soyut” ile Türkiye'de batılı, modern değerlerin sanat aracılığıyla aktarılması misyonu nasıl gelişti ve bu misyonda soyut sanatın rolü ne oldu? Türk sanatında yerel konu ve "motif"lerin batılı üsluplarla yorumlanması problematiği içinde soyut/soyutlama ikilemi kendini nasıl gösterdi? Son yıllarda soyut/soyutlama ikileminde, batı modern soyut sanatı ile doğu geleneksel soyut/soyutlamacı dekoratif (ornamental) sanatı arasında paralellik kurma çabalarının ardında yatan nedenler neler olabilir? Türkiye'de günümüz sanatında soyut eserlerin yeterince üretilmemesinin nedenleri neler olabilir? sorularına yanıt aradı.

“Salt Soyut”ta sergilenen eserler sadece resim ve heykel ile sınırlı kalmadı; “soyut”un video, video mapping, rölyef ve malzeme ağırlıklı resim yorumlarını da kapsadı.

Sergiye ait dijital kataloğu indirmek için tıklayınız.

Küratör: Işık Gençoğlu

Sanat Danışmanı: Hakan Kırdar