1980 yılında Hatay'da doğdu.
İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

2005,Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları

Ahmet Sarı

Ahmet Sarı çalışmalarında, antropolojinin kitlelerin algısını ve yaşam evrelerini anlamak adına incelediği, sistematik bir tanımlamaya yardımcı olan buluntu nesneleri ele alır. Sanatçı, batının tarih boyunca ve günümüzde sürekli hareket halinde olan nesneleri, kendi amacına göre modelleyerek toplumların demografik yapısını tahrip etmiş olmasını eleştirir. Sanatçıya göre şarkiyatçılık ve siyasal gerçekliklerin belirsizliğini koruması da bunun bir sonucudur. ​

Ahmet Sarı 2003’ten beri Akbank Sanat Baskı Atölyesi direktörlüğünü yapmaktadır.

Sergiler

2017

Altüst, Mixer, İstanbul

2017

Printed '17 "The Multiplier Effect", Mixer, İstanbul

2016

Kabusname, Gep Gallery, Contemporary Istanbul

2015

Sinir Uçları, G-Art Galeri, İstanbul

2014

Antikahraman, Versus Art Project, İstanbul

2011

Sempatik Temsiliyet, Espas Galeri, İstanbul

2009

Birinci Basım, Artisan Galeri, Istanbul

2008

Ders-i İntibah, Terraki Vakfı Sanat Galerisi, Istanbul