1994 yılında Beykoz'da doğdu.
İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

2016, Urbino Güzel Sanatlar Üniversitesi, Plastik Sanatlar Bölümü (Öğrenci Değişim Programı)
2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, BA

Burcu Pek

Sanatçının bir süredir üzerinde çalışmakta olduğu Freefallers adlı yüzücüler serisi rastlantısal bir şekilde, çeşitli harita kolajlarına altyapı oluşturmuştur. Kentlerinden ve kimliklerinden arındıklarında görsel ve şiirsel bir ahenk içinde karşımıza çıkan figürler, kent ve kimlik söz konusu olduğunda ironik bir şekilde yadırganan varlıklara dönüşmektedirler.

Sanatçı, birbirinden bağlantısız olarak ürettiği ve gittikçe soyutlaşan parçaların, bir başka düzlemde birbirini tamamlama sürecine eşlik etmekte ve sınırların kimlikler üzerindeki belirleyiciliğini irdelemektedir.

 

Sergiler

2017

KarakutuMixer, İstanbul