1988 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Lisans

Deniz Derin Akıncı

Deniz şu ana kadar yapmış olduğu çalışmalarını, temelde tematik çatışmalar ve kişisel rahatsızlıklar üzerine kurdu. İşlerini günümüzde insanlara kazandırılan yapay olguları eleştirerek cinsiyet,güzellik,milliyet,toplumsal şartlanmalar, medyanın doğurduğu tüketim ihtiyacı ve hakikatten uzaklaşma ve gibi toplu kabullenişe sürüklenmiş fikirler üzerinden yola çıkarak plastik bir görsel algıyla oluşturuyor.

Dünya toplumunun gerçeklikten üst gerçekliğe uzanan yapısını yaratılan bu yapının esnek ve gergin noktalarını; insanın güncel dünyaya ait sıradan hazır nesneleri kullanarak kavramsal anlamla da ilşkilendirdiği plastik içerikli malzemeleri kullanma sebebinin, hayatta ki kalıcılık meselesiyle olan duruma yoğunlaşması olduğunu söylüyor. Sanatçı uzun yıllar doğada çözülemeyen maddeler olan plastik ve plastik içerikli bu sentetik malzemeleri çoğunlukla kullanarak, bugüne kadar üzerinde çözümlediği işlerin hemen hemen hepsinin doğada bulunmayan olgularla yaşamsal sorgulamaları merkeze aldığını söylüyor.

Sergiler

Kişisel Sergiler

2017

Kavrama, Mixer, İstanbul, Türkiye

Karma Sergiler 

2016

Contemporary Istanbul, İstanbul, Türkiye

2015

Open Call / Open Door, Nesrin Esirtgen Koleksiyonu, İstanbul, Türkiye