1984 yılında Istanbul'da doğdu.
Istanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


Eğitim

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Hera Büyüktaşçıyan

Hera Büyüktaşçıyan işlerinde kimlik, hafıza, zaman ve mekân ile hayali bir bağ kurmak amacıyla “öteki” olma duru­munu yokluk ve görünmezlik kavramlarıyla bir araya getirerek vurgular. Yerel mitlerden, tarihi ve ikonografik unsurlardan yararlanarak, “öteki” için yeni bir anlatı olanağı oluşturur. 

“İsimsiz”, sanatçının ikonografik serilerine atıfta bulunan, zamanın katmanlarının açılması ve “mekan” kavramının yeniden inşası fikirlerine odaklanan taş baskı basımıdır. Tuğlaların içinden döküldüğü efsanevi varlık ve kubbenin altında saklanan bu tuğlaların yarattığı ikonografik figür, yeniden yaratılma diyalektiğini ve zamanın tahrip edici gücünü konu eden bir anlatı yaratır.

 

“The Pillar” (Sütun), hareketli ve akıcı mekan fikrinin sorgulandığı bir taş baskıdır. Babür mimarisine ait sütun detayı, kökünden koparılmış aynı zamanda da hareket edebilir hale gelmiş olmasına rağmen tekerlekleri sayesinde yer değiştirebilir. Sütunun değişimi, mekanların değişimine ve zamanın devinimine gönderme yapar.

 

Sergiler

Seçilmiş İşler

2017

Printed '17 "The Multiplier Effect", Mixer, İstanbul

2015

56. Venedik Bienali, Ermenistan Pavyonu, Venedik, İtalya

Yüzyılların Yüzyılı, SALT, Istanbul, Türkiye

Fishbone, State of Concept, Atina, Yunanistan

2014

The Jerusalem Show, Kudüs, İsrail

Körler Ülkesinin Karşısında, Galeri Manâ, İstanbul, Türkiye

2013

IN SITU, PiST///, İstanbul, Türkiye

Haset, Hüsumet, Rezalet, ARTER, İstanbul , Türkiye

2012

Blur, Weltraum, Münih , Almanya

Yansıma Üzerine Düşünceler, Galeri Manâ, İstanbul, Türkiye

Looking for Somewhere to Land, Stockholm , İsveç

The Afternoon Odyssey, SALT, İstanbul, Türkiye

2011

Worthy Hearts, Erivan, Ermenistan