1931 yılında İstanbul'da doğdu.


Eğitim

1953-1957, ABD'de,Mühendislik Eğitimi

Ömer Uluç

Armalar Ömer Uluç’un 8 Kasım 1985’te Ankara Galeri Nev’de açılan sergisinden derlenmiştir. Özgün boyutlarında 52 desenin tıpkıbasımını içeren édition de luxe kitap, serigrafiyle sadece 100 nüsha çoğaltılmıştır. Her nüsha sanatçı tarafından imzalanmış ve numaralanmıştır.

‘Verilen isimlerin, figürlerin taşıdığı izlere tam uyduğunu söylemek, onlarda o zaman olanların karşıtlığını bulmak söz konusu değil. Yaptığım, bir isim bulma oyunuyla, kendi hayatımı, o günleri, daha önceleri ve sonrasını düşünme arasında bir şey.’

*Resme Bakan Yazılar, Deniz Artun (ed.), Ankara, 2010, Birinci cilt, s:180-181

 

Sergiler

2017

Printed '17 "The Multiplier Effect", Mixer, İstanbul

 

Çeşitli şehirlerde özellikle Paris’te, Berlin’de ve istanbul’da birçok sergisi açılmıştır.

Birkaç bianele katıldı.

Sanatsal başarılarının arasına birçok ödül vardır.