1966 yılında İstanbul'da doğdu.


Eğitim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü

Sinan Demirtaş

Sinan Demirtaş, tek bir açıdan görülmeyen bedeni betimler. İki boyutlu yüzeyde, figür yatay ve dikey pek çok plandan (açıdan) görünür. Öyle ki figürü gözümüzle yatay ve dikey izler, mekan içindeki varlığını sorgularcasına o anını belgeleriz. Bu bir fotoğraf karesinin yapabileceği bir şey değildir. Bunun için yatayda ve dikeyde pek çok karelenmiş fotoğrafla ihtiyaç vardır. Figürün o anki durumunu detaylarla belgelemek gibidir. İzleyen göz onu her detayda belgeler ve bir araya getirir (oluşturur). Detaylar arasındaki ilişkiyi kurarken yanılsamaları ortadan kaldırır. Figür kendi iç dünyasındayken, bedeni dışarıya çıkma eylemi (yanılsaması) içindedir. Tuval sınırını (mekanını) bize gösterir. Beden tuvale (mekana) dayanmış, üzerine yatmış, ayakta yani temas ediyor, dokunuyor. Yanılsama olmaktan kurtulup, tuvali nesneleştirerek hayat bulma çabası içinde.