Büyükada'da doğdu.


Eğitim

1940, Işık Lisesi
1946, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

Tiraje Dikmen

Zamanların Hafızası, sanatçının 1 Mart 1985’te Ankara Galeri Nev’de açılan sergisinden derlenmiştir. 52’si özgün boyutlarında 61 desenin tıpkıbasımını içeren “édition de luxe” kitap, serigrafiyle sadece 100 nüsha çoğaltılmıştır. Her nüsha sanatçı tarafından imzalanmış ve numaralanmıştır.

‘Bir taraftan, biçimlerin heybeti, kutsala yöneliş, sembollerin zenginliği, diğer taraftan, olup bitenlerin bilinci, sevinçleri ve acılarıyla cennet bahçelerinden cehennem kapılarına kadar uzanan, insanlığın yeryüzündeki kaderine keskin bir bakış. Tiraje’nin desenleri işte bu ikili niteliğe sahip; onların çekiciliğini yaratan etkenlerden biri de bu.’

Patrick Waldberg

*Resme Bakan Yazılar, Deniz Artun (ed.), Ankara, 2010, Birinci cilt, s:159-160

 

Sergiler

2017

Printed '17 "The Multiplier Effect", Mixer, İstanbul

 

İlk kişisel sergisini 1956 yılında, Ernst, Miro ve Arp’ın eserlerini düzenli olarak sergileyen Galerie Edouard Loeb’da açtı.1964’te davet edildiği ve bugün Gerçeküstücülük tarihinin en önemli sergilerinden biri sayılan “Gerçeküstücülüğün Kökenleri, Tarihi ve İlişkileri” sergisinin kataloğunda kendisinden “genç imgesel resmin en güçlü figürlerinden biri” olarak söz edildi.