Yeni Algı - Beden ve Sınırlar

  • Tarih: 10 Ocak 2013 Perşembe - 16 Şubat 2013 Cumartesi

 

10 Ocak - 16 Şubat 2013
 
 
Kocakaya’nın son dönem çalışmalarını içeren sergi, sanatçının  tepkisel dışavurumlarını kendi bedeni üzerinde kurguladığı durumlara dönüştürmektedir.
 
Bilincin ön planda olmayı kabul etmemesi sürecinde fiziksel  içsel durumları dışa vurma eylemleriyle bazı davranış kalıplarına yöneliriz. Ruhsal ya da fiziksel kaçışın yollarını farklı davranış kalıpları üreterek yeniden bir kimlik inşaası üzerine kurgularız.
 
Ayrıca kent yaşamı içerisinde artan yalnızlık; şehirdeki kültür farklılıklarının göç kavramıyla birlikte birey üzerinde oluşturduğu yabancılaşma söz konusudur. Birey; aile, toplum ve kendi arasında sıkışıp kalmaktadır. Zaman ve mekanın sürekli değiştiği yaşam koşullarında birey kendi varoluşu ile sürekli bir mücadele halindedir.
 
Kocakaya’nın çalışmalarında mekanın belirsizliği ekseninde değişkenlik gösteren kimlik kendi varoluş yolunu arayan konumda olarak görselleştirilmiştir. Yüzlerdeki belirsizlik bir bakıma izleyici ile sanatçı arasında kurulacak paylaşımsal ilişkiye dair ipuçları vermektedir.
 
Sibel Kocakaya’nın resim, fotoğraf ve video çalışmalarından oluşan kişisel sergisi  bireyin içinde bulunduğu durumlar üzerinden ruhsal eylemlerinin ve bedensel tepkilerin dışavurumuna odaklanmıştır. Sanatçı çalışmalarında kendi bedenini model olarak kullanırken yüz ifadelerini de yok ederek kimliksiz yeni bir beden üretmektedir.
 
 

Sergiye ait dijital kataloğu indirmek için tıklayınız.